Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępstwa przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Alternative title:

Offenses against voting in public matters in the work of the Codification Commission of the Republic of Poland

Creator:

Pasek, Andrzej

ORCID:

0000-0001-9468-5204

Subject and Keywords:

Codification Commission ; draft ; criminal law ; voting

Abstract:

The study presents the course of work in the criminal law section of the Codification Commission of the Republic of Poland regarding the offenses against voting in public matters. The base for this work were the papers presented during the sessions of the section by Wacław Makowski and Juliusz Makarewicz. The proposals contained therein were used in the development of the final draft of the Polish Penal Code. It was shown that the structure of the discussed crimes was shaped on the basis of in-depth considerations carried out under the criminal law section. The goal was to present them based on the latest solutions of the legislation then known.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red. ; Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-13-0 (druk) ; ISBN 978-83-66601-15-4 (druk) ; ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.043

Language:

eng ; pol

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego