Obiekt

Tytuł: Kara pozbawienia wolności w perspektywie ewolucji systemów penitencjarnych oraz zmian w zakresie koncepcji penologicznych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Kara pozbawienia wolności w perspektywie ewolucji systemów penitencjarnych oraz zmian w zakresie koncepcji penologicznych

Tytuł odmienny:

Imprisonment in the perspective of the evolution of penitentiary systems and changes in the field of penological concepts

Autor:

Kalisz, Tomasz

ORCID:

0000-0002-9751-3616

Temat i słowa kluczowe:

imprisonment   convicted   penitentiary system   criminal punishment  
kara pozbawienia wolności   skazany   system penitencjarny   kara kryminalna

Abstrakt:

For a long time, practically until the 19th century, with few exceptions from earlier centuries, the prison was associated rather with dungeons, basements, towers and towers, as a place of torture, holding perpetrators for pronouncing a sentence or executing the death penalty, or other punishments. The imprisonment was more preventive than repressive, even if the prisoner happened to spend the rest of his life in this way. In order to bring prison sentences to the light of day and place them in the first place of the means of response to crime, a fundamental change in the concept of punishment was needed. As long as it was a socialized form of anger and only that, there could be no question of the unique role of prison. Only when the punishment losing more and more the features of brutal retaliation and retaining to some extent the pursuit of deterrence, takes on the elements of correctional sanction, a new era begins in the history of prison. This slow evolution from retaliatory to corrective sanction has shifted the focus from death penalty and corporal punishment to imprisonment. The study presents the evolution of prison from individual homes of improvement towards ordered penitentiary systems.  
Długo, praktycznie do XIX w., z nielicznymi wyjątkami z wieków wcześniejszych, więzienie kojarzyło się raczej z lochami, piwnicami, basztami i wieżami, jako miejsce tortur, przetrzymywania sprawców do ogłoszenia wyroku lub wykonania kary śmierci bądź innych kar. Uwięzienie miało charakter raczej prewencyjny niż represyjny, nawet jeśli uwięzionemu zdarzyło się w ten sposób spędzić resztę życia. W celu wydobycia kary pozbawienia wolności na światło dzienne i usytuowania jej w pierwszym rzędzie środków reakcji na przestępstwo potrzebna była gruntowna zmiana samego pojęcia kary. Tak długo jak była ona uspołecznioną formą gniewu i tylko tym, nie mogło być w ogóle mowy o wyjątkowej roli więzienia. Dopiero gdy kara, tracąc coraz bardziej cechy brutalnego odwetu i zachowując w pewnej mierze dążność odstraszania, nabiera elementów sankcji poprawczej, rozpoczyna się nowa epoka w dziejach więziennictwa. Ta powolna ewolucja od sankcji odwetowej do sankcji poprawczej przesunęła z czasem punkt ciężkości z kary śmierci i kar cielesnych w stronę kary pozbawienia wolności. Opracowanie prezentuje ewolucję więzienia od pojedynczych domów poprawy w stronę uporządkowanych systemów penitencjarnych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116161

DOI:

10.34616/23.20.035

Język:

eng   pol

Powiązanie:

(e-Monografie ; nr 166)

Jest częścią:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

3 paź 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

539

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

539

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120179

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji