Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja prokury w Królestwie Polskim

Alternative title:

Commercial power of attorney (procuration) in the Kingdom of Poland

Creator:

Dolata, Tomasz

ORCID:

0000-0003-2028-0671

Subject and Keywords:

prokura ; prawo handlowe ; II Rzeczypospolita ; Cholewicki, Jan ; komitet firmowy ; dekret o rejestrze handlowym

Abstract:

Artykuł przedstawia regulacje prawne w zakresie prokury w Królestwie Polskim. Instytucja najszerszego pełnomocnictwa handlowego (prokury) nie miała swojego ustawowego uregulowania w obowiązującym w Królestwie Polskim francuskim kodeksie handlowym z 1807 r. Powodowało to, że problematyka ta normowana była przez ogólne, cywilistyczne przepisy o pełnomocnictwie wspierane przez funkcjonujący w stosunkach gospodarczych (kupieckich) zwyczaj handlowy. Przy okazji prac nad nowoczesnym uregulowaniem zagadnień rejestru handlowego (ksiąg jawności handlowej) powołano tzw. Komitet firmowy, w którym prawnicy polscy łącznie z przedstawicielami polskich sfer gospodarczych podjęli próbę ustawowego unormowania m.in. prokury. Jeden z członków Komitetu firmowego – autor przepisów dotyczących prokury – prawnik polski Jan Cholewicki posłużył się w tym celu rozwiązaniami zawartymi w ogólnoniemieckim kodeksie handlowym z 1861 r. (ADHGB), wprowadzając nieznaczne tylko w porównaniu do regulacji niemieckich modyfikacje. Pomimo działań członków Komitetu projekt „ustawy ksiąg jawności handlowej” (zawierającej regulacje firmy, prokury i ksiąg handlowych) nie wszedł w życie, stanowił jednak wzór dla norm zawartych w późniejszym dekrecie o rejestrze handlowym z dnia 7 lutego 1919 r. W zakresie prokury dekret ten bowiem wyraźnie inspirował się unormowaniami zawartymi w projekcie Jana Cholewickiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red. ; Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-13-0 (druk) ; ISBN 978-83-66601-15-4 (druk) ; ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.031

Language:

eng ; pol

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego