Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola parlamentu w powstaniu ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu z 1919 r.

Creator:

Baszak, Łukasz

ORCID:

0000-0002-7895-7983

Subject and Keywords:

prawo pracy II RP   ustawa o czasie pracy   ustawodawstwo socjalne   Sejm Ustawodawczy (1919-1922)

Abstract:

W artykule przedstawiona została rola parlamentu w powstaniu ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu z dnia 18 grudnia 1919 r., która odegrała niezwykle istotną rolę w zakresie ustawodawstwa socjalnego w okresie II RP. Autor dochodzi do wniosku, że w wyniku wyjątkowej sytuacji panującej w odrodzonym państwie polskim to nie rząd odegrał kluczową rolę w tworzeniu projektu ustawy o czasie pracy, a parlament. Wprawdzie rząd wydał dekret z 23 listopada 1918 r. o 8-godzinnym dniu pracy, jednak dekret ten nie regulował szeregu spraw związanych z długością czasu pracy. Spotkało się to z negatywną oceną komisji sejmowych, tj. Komisji Ochrony Pracy oraz Komisji Przemysłowo-Handlowej, które stworzyły własne projekty ustawy. W trakcie procesu legislacyjnego, poprzez wystąpienia przedstawicieli kilku partii politycznych, można było zauważyć różne koncepcje dotyczące nie tylko podejścia do czasu pracy, ale również do kwestii ustawodawstwa socjalnego, a także wizji rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.027

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego