Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Konstrukcja i treść konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej — wskazówki dla ustawodawcy

Creator:

Żukowski, Łukasz   0000-0002-8595-3753

Subject and Keywords:

zasada społecznej gospodarki rynkowej   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   Trybunał Konstytucyjny   wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela   ustrój gospodarczy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Zasada społecznej gospodarki rynkowej jest nową w polskim konstytucjonalizmie zasadą, determinującą ustrój gospodarczy RP. Jej rola polega przede wszystkim na wskazaniu zespołu wartości określających granicę dla niewątpliwie szerokiej swobody ustawodawcy zwykłego w zakresie wyboru szczegółowych rozwiązań konstruujących porządek gospodarczy państwa. Jako zasada konstytucyjna stanowi także wytyczną interpretacyjną do wykładni dalszych, szczegółowych przepisów ustawy zasadniczej. Specyfika omawianej zasady opiera się natomiast na jej wielostopniowej konstrukcji, polegającej na ustanowieniu ogólnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, a następ-nie wypełnieniu jej treścią przez kolejne szczegółowe zasady konstytucyjne, a zwłaszcza zasadę wolności działalności gospodarczej oraz zasadę ochrony własności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.18

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 227-238

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm