Object

Title: Wykładnia prawa jako działanie optymalizacyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykładnia prawa jako działanie optymalizacyjne

Alternative title:

Legal interpretation as an optimising activity

Creator:

Pulka, Zbigniew

ORCID:

0000-0001-7829-1088

Subject and Keywords:

legal interpretation   optimising activity   maximisation of the value   legal cognition   philosophical cognition  
wykładnia prawa   działanie optymalizacyjne   maksymalizacja wartości   poznanie prawnicze   poznanie filozoficzne

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The purport of the article consists in defending the thesis clearly defined in the title of elaboration, according to which, legal interpretation may be conceived as an optimising activity, because it inevitably aims at maximising the value of the subject of interpretation (legal text). Moreover, I tend to point out that legal interpretation as well as philosophical cognition share a set of common traits such as intuitiveness, by which I mean the lack of opportunities to fully apply intersubjective empirical criteria of the validity of formulated propositions. Both in the case of legal interpretation and philosophical cognition, interpretation performs an optimising function, by which I understand introducing axiological order into the subject of cognition.  

Głównym celem artykułu jest udowodnienie tytułowej tezy, zgodnie z którą interpretacja prawnicza może być postrzegana jako działanie optymalizacyjne, ponieważ jest to działanie, które nieuchronnie zmierza do maksymalizacji wartości przedmiotu interpretacji (tekstu prawnego). Po-nadto, pragnę wykazać, że zarówno interpretacja prawnicza, jak i interpretacja filozoficzna mają wspólne cechy, takie jak intuicyjność, przez którą rozumiem niemożliwość stosowania empirycznych kryteriów prawomocności formułowanych twierdzeń. Zarówno w przypadku interpretacji prawa, jak i poznania filozoficznego interpretacja pełni funkcję optymalizacyjną, przez którą rozumiem ujawnianie aksjologicznego ładu w przedmiocie poznania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110270   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 79-94

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

155

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119959

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information