Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Doskonalenie się czyni człowieka wolnym” – niemiecka koncepcja „Bildung” jako etyczny nakaz i metoda spełniania się jednostki, czyli o utopii i ideologii

Creator:

Jędrzejczak, Helena Anna

ORCID:

0000-0002-0626-9057

Subject and Keywords:

utopia   ideologia   Karl Mannheim   Sonderweg   Bildung   wolność   edukacja   kultura

Abstract:

Tekst porusza problematykę niemieckiej koncepcji „Bildung”, oznaczającej uczenie się i doskonalenie jako sposób na uzyskanie pełni człowieczeństwa. Do jego analizy wykorzystano kategorie ideologii i utopii w rozumieniu niemieckiego socjologa wiedzy Karla Mannheima. W artykule zaprezentowano koncepcję „Niemieckiej drogi odrębnej” i odniesiono się do najważniejszego elementu tworzącego „Bildungsbürgertum” – mieszczanina, dla którego ciągłe kształcenie się stanowi wypełnienie jego powołania. Te idee rozpatrywane są w kategoriach myślenia utopijnego według Mannheima. Wykorzystując metodologię socjologii wiedzy i historii idei, tekst opisuje konteksty społeczny, polityczny i ideowy, które pozwoliły na powstanie idei „Bildung” and „Bildungsbürgertum” i wynikających z nich ideologii i utopii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.413

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 263-272

Rights holder:

Copyright by Helena Anna Jędrzejczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.