Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach

Creator:

Dwojak-Matras, Agnieszka   Kalinowska, Katarzyna   Koterwas, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-4448-337X   0000-0003-2657-6107   0000-0002-4541-5459

Subject and Keywords:

rzetelność naukowa   integralność naukowa   etyka badawcza   modele uniwersytetu   metody dialogowe   Path2Integrity

Abstract:

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej kultury akademickiej jest rozwój zasad uczciwości akademickiej (Research Integrity – RI) i etyki badań (Research Ethics – RE) na uniwersytetach. W tekście przedstawiono dwie główne strategie zakorzenienia badań naukowych i innowacji na uczelniach wyższych. Pierwsza z nich łączy liberalno-technokratyczny model uczelni z indywidualistycznym podejściem do praktyk naukowych – etyka badawcza i uczciwość badawcza są częścią ścieżek osobistych karier edukacyjnych i zawodowych. Druga strategia wynika z definicji nauki jako wspólnej wartości i odnosi się do zbiorowej wizji uczelni – budowanie kultury rzetelności naukowej jest podporządkowane realizacji społecznych ról nauki i etosu naukowego. W obliczu masowego rozwoju szkolnictwa wyższego zarówno wizje uczelni, jak i sama idea jednego modelu etyki są utopijne – to model zarazem pożądany, jak i nieosiągalny. Prezentowany artykuł jest oparty na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu Path2Integrity, finansowanego z programu Horyzont 2020.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.412

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 245-261

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Dwojak-Matras   Copyright by Katarzyna Kalinowska   Copyright by Agnieszka Koterwas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.