Object

Title: The 1376 contract between Mikołaj Queisser and Jan of Głogów. A contribution to Silesian glassmaking history and construction initiatives in Głogów ; Umowa Mikołaja Queissera z Janem z Głogowa w 1376 r. Przyczynek do dziejów śląskiego szklarstwa i inicjatyw budowlanych w Głogowie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The 1376 contract between Mikołaj Queisser and Jan of Głogów. A contribution to Silesian glassmaking history and construction initiatives in Głogów  
Umowa Mikołaja Queissera z Janem z Głogowa w 1376 r. Przyczynek do dziejów śląskiego szklarstwa i inicjatyw budowlanych w Głogowie

Creator:

Adamska, Dagmara

ORCID:

0000-0003-1157-5224

Subject and Keywords:

glassworks   glazier   Głogów   St. George’s Chapel   collegiate   Middle Ages  
huta szkła   szklarz   Głogów   kaplica św. Jerzego   kolegiata   średniowiecze

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article concerns a contract made in 1376 between glazier Mikołaj Queisser and Jan of Głogów for the supply of 3,200 pieces of glass for glazing windows to an unknown address. The authoress identifies the Silesian Mikołaj „from the Kwisa” and the dean of the Głogów collegiate, Jan, among the parties to the contract. She shows that the glass was most probably intended for St. George’s Chapel in Głogów.  

Artykuł dotyczy umowy zawartej w 1376 r. między szklarzem Mikołajem Queisserem a Janem z Głogowa na dostarczenie pod nieznany adres 3 200 szkieł służących do szklenia okien. Au-torka w kontrahentach umowy upatruje Ślązaka Mikołaja „znad Kwisy” i dziekana kolegiaty głogowskiej Jana. Wykazuje, że szkła przeznaczone były najprawdopodobniej dla kaplicy św. Jerzego w Głogowie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109463   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.1.143.154

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dagmara Adamska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jul 11, 2020

Number of object content hits:

142

Number of object content views in PDF format

110

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119634

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information