Object

Title: Iluzja upełnomocnienia jako środka emancypacji w edukacji i poprzez edukację

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Iluzja upełnomocnienia jako środka emancypacji w edukacji i poprzez edukację

Alternative title:

The illusion of empowerment as the means of emancipation in education and through education

Creator:

Czerepaniak-Walczak, Maria

ORCID:

0000-0002-7565-5904

Subject and Keywords:

utopia   education   emancipation   empowerment   traps of developmental isonomy  
utopia   edukacja   emancypacja   upełnomocnienie   pułapki izonomii rozwojowej

Abstract:

Critical pedagogy still keeps asking, drills down questions about the possibility of using the emancipatory potential of empowering participants in interactions and educational processes to experience their freedom and responsibility. Both emancipation and empowerment are bandwagons of jargon words in (not only critical) education. The text focuses attention and argumentation on the simplified, sometimes naive, identification of these two concepts leading to misunderstandings and logical simplifications in reasoning, and even worse, in practice. Each of these terms refers to different phenomena, different social and educational practices, with different sources, processes, and consequences. The introduction of these terms into pedagogy without the prior definition of their meaning generates confuses. This refers not only to emancipation, which in common understanding is (incorrectly) identified with the liberation of women but also to empowerment, usually understand in pedagogy as a promise of management by participants of educational interactions of their own actions. In argumentation are using the specific features of these two phenomena with an indication of the differences between them. The central category differentiating the two experiences is the source of freedom, namely internal in the process of emancipation and external in empowerment. The illusion of liberation through empowerment in the educational process is indicated. The traps of developmental isonomy are presented as examples of it.  

Na gruncie pedagogiki krytycznej wciąż zadane i drążone są pytania dotyczące możliwości wykorzystania potencjału emancypacyjnego, umożliwiającego uczestnikom interakcji i procesów edukacyjnych doświadczenie ich wolności i odpowiedzialności. Zarówno emancypacja, jak i upełnomocnienie/empowerment są modnymi słowami żargonu w edukacji (nie tylko krytycznej). Tekst koncentruje uwagę i argumentację na uproszczonej, czasem naiwnej identyfikacji tych dwóch pojęć, co prowadzi do nieporozumień i logicznych uproszczeń w rozumowaniu, a jeszcze gorzej w praktyce. Każdy z tych terminów odnosi się do różnych zjawisk, różnych praktyk społecznych i edukacyjnych, z różnymi źródłami, procesami i konsekwencjami. Wprowadzenie tych terminów do pedagogiki bez uprzedniego zdefiniowania ich znaczenia powoduje zamieszanie. Odnosi się to nie tylko do emancypacji, która w powszechnym rozumieniu jest (niepoprawnie) utożsamiana z wyzwoleniem kobiet, ale także do upełnomocnienia, zwykle rozumianego w pedagogice jako obietnica zarządzania przez uczestników interakcji edukacyjnych ich własnymi działaniami. W argumentacji nieutożsamiania tych dwóch zjawisk wykorzystane są specyficzne cechy każdego z nich ze wskazaniem różnic między nimi. Centralną kategorią różnicującą oba doświadczenia (emancypowania się i upełnomocnienia) jest źródło wolności, mianowicie wewnętrznej w procesie emancypacji i zewnętrznej w upełnomocnieniu. Wskazana jest iluzja wyzwolenia poprzez upełnomocnienie w procesie edukacji. Jako przykłady wskazane są pułapki izonomii rozwojowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109622   ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.406

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 127-142

Rights holder:

Copyright by Maria Czerepaniak-Walczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 1, 2023

In our library since:

Jul 16, 2020

Number of object content hits:

285

Number of object content views in PDF format

294

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119568

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information