Object

Title: Jewish orphanages in Lower Silesia run by the Central Committee of Jews in Poland (CCJP) – an outline of the subject ; Żydowskie domy dziecka na Dolnym Śląsku prowadzone przez Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻP) – zarys problematyki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jewish orphanages in Lower Silesia run by the Central Committee of Jews in Poland (CCJP) – an outline of the subject  
Żydowskie domy dziecka na Dolnym Śląsku prowadzone przez Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻP) – zarys problematyki

Creator:

Techmańska, Barbara

ORCID:

0000-0002-0319-1776

Subject and Keywords:

Lower Silesia   Jewish orphanages   Central Committee of Jews in Poland  
Dolny Śląsk   żydowskie domy dziecka   Centralny Komitet Żydów w Polsce

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

The article discusses the issue of Jewish orphanages located in Lower Silesia and subordinate to the Central Committee of Jews in Poland in the years 1945–1950. It focuses attention on the educational system adopted in the institutions in Bielawa, Niemcza, Pieszyce and Legnica (from the Korczak idea to the assumptions of socialist ideology), as well as on activities that were to pass the „Jewish spirit” on to the pupils and provide them with something resembling a family home.  

Artykuł omawia problematykę żydowskich domów dziecka, zlokalizowanych na terenie Dol-nego Śląska, podległych Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce w latach 1945–1950. Koncentruje uwagę m.in. na systemie wychowawczym przyjętym w placówkach w Bielawie, Niemczy, Pieszycach i Legnicy (od idei korczakowskiej po założenia ideologii socjalistycznej), a także na działaniach, które miały przekazać wychowankom „ducha żydowskiego” i zapew-nić im namiastkę domu rodzinnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109460   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.1.77.100

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Barbara Techmańska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jul 10, 2020

Number of object content hits:

584

Number of object content views in PDF format

393

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119567

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information