Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Utopia – więzienie – resocjalizacja. Problem z burzycielami ładu społecznego

Creator:

Węgrzyn, Rafał   Woźny, Karolina

ORCID:

0000-0003-4039-756X   0000-0002-3175-6957

Subject and Keywords:

utopia   resocjalizacja   więzienie   więźniowie   popkultura

Abstract:

Problem osób naruszających porządek społeczny istniał od zawsze. Najstarsze plemiona skazywały na wygnanie osoby, które popełniały działania zakazane. Wraz z rozwojem cywilizacji i pojawieniem się kodeksów prawnych ewoluowały również sposoby wymierzania sprawiedliwości. Tortury, publiczne egzekucje i okaleczenia zamieniły się w więzienie, to jest izolację za murami więzienia. Świadomość wysokiego poziomu recydywy spowodowała potrzebę resocjalizacji zatrzymanych, a tym samym ochrony społeczeństwa przed potencjalnymi przestępstwami. Czy jednak współczesne naukowe koncepcje resocjalizacji nie są utopijne? Głównym celem artykułu jest przedstawienie kilku wybranych utopijnych koncepcji więzienia w świetle psychologii i nauk o społecznej readaptacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.405

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 109-123

Rights holder:

Copyright by Rafał Węgrzyn, Karolina Woźny

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.