Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polityka pamięci historycznej jako droga do utopii

Creator:

Klementowski, Robert

ORCID:

0000-0002-0354-8296

Subject and Keywords:

utopia   polityka pamięci historycznej   pamięć zbiorowa   historia

Abstract:

Artykuł poświęcono polityce pamięci historycznej, która w ostatnich latach w coraz większym stopniu staje się narzędziem sprawowania władzy, na równi z działaniami gospodarczymi czy militarnymi. Na podstawie książki Zygmunta Baumana „Retrotopia” autor wskazuje, że zjawisko polityki pamięci historycznej, odwołujące się do przeszłości, buduje mityczną wizję świata przeszłego, który w rzeczywistości nigdy nie istniał. Projekt ten służy jednak władzy do budowania społeczeństwa podporządkowanego odgórnie przyjętej idei, zmierzającej do tworzenia świata jeżeli nie doskonałego, to przynajmniej – z założenia – lepszego. Poprzez cel, stosowanie narzędzi (media, techniki memoratywne, edukację) oraz stosunek do wspólnoty (paternalistyczny, nadopiekuńczy) polityka pamięci historycznej łączy się z utopią, co ma służyć polepszeniu życia ludzi we współczesności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.402

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 39-58

Rights holder:

Copyright by Robert Klementowski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.