Object

Title: Używanie symboli ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uwagi na podstawie spraw Nix v. Niemcy oraz Šimunić v. Chorwacja

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Używanie symboli ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uwagi na podstawie spraw Nix v. Niemcy oraz Šimunić v. Chorwacja

Alternative title:

The use of symbols of Nazi ideology in the case-law of the European Court of human rights : analysis based on the case of Nix v. Germany and the case Šimunić v. Croatia

Creator:

Sakowicz, Andrzej

ORCID:

0000-0001-6599-4876

Subject and Keywords:

Nazi symbols   criminalisation of symbols   penal code   human rights   freedom of speech  
symbol ideologii nazistowskiej   kryminalizacja symboliczna   prawo karne   prawa człowieka   wolność słowa

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The article deals with the use of symbols of Nazi ideology in the case-law of the European Court of Human Rights. At present, symbolic representations of the past order, whether the Nazi swastika, the Communist hammer and sickle or any other symbol, have been prohibited from the public sphere in some European states. Against this background, the question arises as to what are the limits to interference with the freedom of speech. In Nix v. Germany, the European Court ofHuman Rights notes that the criminalisation of the use of Nazi symbols is to prevent the revival of Nazism and maintain political peace. As to whether the interference was necessary, which required it to be a response to a pressing social need, the Court considered that Germany’s decision to criminally sanction the use of Nazi symbols must be seen in the light of their historical role and experience with Nazism and the desire to prevent its revival. The Court added that this “gratuitous use of symbols was exactly what the provision sanctioning the use of symbols of unconstitutional organisations was intended to prevent, as it was meant to pre-empt anyone becoming used to certain symbols by banning them from all means of communication”. More broadly, the case Nix v. Germany illustrates the structured proportionality analysis in relation to freedom of expression. The article analyses also the case of Šimunić v. Croatia, which concerns a footballer who was convicted by the Croatian authorities of a minor criminal offence for addressing messages to spectators of a football match, the content of which expressed or enticed hatred on the basis of race, nationality, and faith. In fact, he used an official greeting of the Ustashe movement and totalitarian regime of the Independent State of Croatia. The Court pointed out that the applicant chanted a phrase used as a greeting by a totalitarian regime at a football match in front of alarge audience to which the audience replied and that he did so four times. In the case of Šimunić v. Croatia, the Court reiterates that the nature and severity of the penalty imposed are factors to be taken into account when assessing the proportionality of the interference with the freedom of speech. Finally, the article contains the conclusions of the analysis on case-law of the European Court of Human Rights.  

Celem artykułu jest zagadnienie używania symboli ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Współcześnie w niektórych państwach europejskich zabrania się bowiem w sferze publicznej symbolicznego posługiwania się symboliką systemów totalitarnych — czy to nazistowskiej swastyki, komunistycznego młota i sierpa, czy też jakiegokolwiek innego symbolu. Na tym tle pojawia się pytanie, jakie są granice ingerencji w wolność słowa. W sprawie Nix v. Niemcy Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdza, że kryminalizacja używania symboli nazistowskich ma na celu zapobieżenie odrodzeniu się nazizmu i utrzymanie pokoju politycznego. Podstawową kwestią było jednak ustalenie, czy zakaz posługiwania się symbolami ideologii nazistowskiej w przestrzeni publicznej może być uznany jako ingerencja „niezbędna w demokratycznym społeczeństwie” w wolność wyrażania opinii. ETPCz uznał, że wskazana przesłanka została zrealizowana. Czyniąc rozważania w tym zakresie, słusznie przyjął, że „państwa, które doświadczyły okrucieństw nazizmu, mogą zostać uznane za »państwa, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność moralna, by zdystansować się od masowych potworności popełnionych przez nazistów«”. ETPCz dodał, że nie tylko propagowanie nazizmu winno być karalne, lecz także posługiwanie się symboliką nazistowską w celu przyciągnięcia uwagi czytelnika. Ma to bowiem uniemożliwić przyzwyczajenie ludzi do symboli ideologii nazistowskiej bądź dopuszczania do ich tolerowania, zwłaszcza w państwie tak historycznie doświadczonym przez nazizm jak Niemcy. Niewątpliwe sprawa Nix v. Niemcy ilustruje strukturalną analizę proporcjonalności w odniesieniu do wolności słowa. W artykule poddano analizie także sprawę Šimunić v. Chorwacji, która dotyczyła piłkarza ukaranego przez władze chorwackie za to, że w trakcie meczu zwrócił się do tłumu z pozdrowieniem symbolizującym nienawiść w stosunku do ludzi różnych wyznań lub tożsamości etnicznych, co było manifestacją ideologii rasistowskiej. Wykorzystał on oficjalne powitanie organizacji Usta-sza obowiązującego w czasach reżimu Niezależnego Państwa Chorwackiego. Trybunał wskazał, że skarżący użył wskazanego gestu w czasie meczu piłkarskiego wobec ogromnej widowni, na które to okrzyki widzowie odpowiedzieli, co więcej, zrobił to cztery razy. W sprawie Šimunić v. Chorwacja Trybunał powtórzył, że charakter i surowość nałożonej kary są czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie proporcjonalności ingerencji w wolność słowa. W artykule znalazła się analiza orzecznictwa ETPCz oraz wynikające z niej wnioski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109479   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.1.6

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 1, s. 117-137

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 13, 2020

Number of object content hits:

168

Number of object content views in PDF format

176

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119421

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information