Object

Title: Infuła i korona. Kilka uwag o pieczęciach Karola Ferdynanda Wazy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Infuła i korona. Kilka uwag o pieczęciach Karola Ferdynanda Wazy

Alternative title:

Mitre and crown. Remarks on the seals of Karol Ferdynand Waza

Creator:

Hlebionek, Marcin

ORCID:

0000-0002-7047-4143

Subject and Keywords:

Charles Ferdinand Vasa   seals   coins   princes   Wrocław bishopric   Płock bishopric   Opole-Racibórz Duchy  
Karol Ferdynand Waza   pieczęcie   monety   królewicze   biskupstwo wrocławskie   biskupstwo płockie   księstwo opolsko-raciborskie

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

Charles Ferdinand Vasa, son of the Polish king Sigmund III, Bishop of Wrocław and Płock, Duke of Opole and Racibórz, owing to his heritage and offices was in possession of the most expansive sigillography systems among all princes of the Vasa dynasty. The article presents previously unknown seals, as well as analysis of the relations linking them, and an attempt is made at defining the functions characterising the sigillography of Charles Ferdinand Vasa’s seals of a mixed (church and lay) nature.  

Karol Ferdynand Waza, syn króla Polski Zygmunta III, biskup wrocławski i płocki, książę opolsko-raciborski ze względu na pochodzenie i piastowane godności dysponował najbardziej rozbudowanym systemem sfragistycznym spośród wszystkich królewiczów z dynastii Wa-zów. Niżej zaprezentowano nieznane dotąd typy jego pieczęci, poddano analizie relacje mię-dzy nimi, a także podjęto próbę określenia funkcji charakterystycznych dla sfragistyki Karola Ferdynanda pieczęci o mieszanym (kościelnym i świeckim) charakterze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109341   e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

10.34616/SKHS.2018.1.7.34

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Marcin Hlebionek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jun 27, 2020

Number of object content hits:

284

Number of object content views in PDF format

194

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118933

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information