Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rys historyczny prawnych aspektów ochrony weterynaryjnej zwierząt w Polsce

Creator:

Listos, Piotr   Gryzińska, Magdalena   Dylewska, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-3289-9615   0000-0002-5704-0578   0000-0001-6137-942X

Subject and Keywords:

ochrona zwierząt   ochrona weterynaryjna   Polska

Description:

Tyt. tomu: Prawna ochrona zwierząt

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.108.9

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2017, 108, s. 115-125

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii