Object

Title: Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych

Alternative title:

Some remarks on the objectification of economic fundamental rights

Creator:

Strzyczkowski, Kazimierz

Subject and Keywords:

subjectification and objectification of the law   fundamental rights   safeguarding fundamental right   positive dimension of the fundamental rights  
subiektywizacja i obiektywizacja prawa   prawa podstawowe   ochrona praw podstawowych   pozytywny wymiar praw podstawowych

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The purpose of this paper is to present an issue of the objectivisation of the fundamental rights as a consequence of the assumption that fundamental rights not only serve a protective function, strengthening subjectivity of the legal order, whereas they content also an objective requirements and sole essence of the law. Analogically, objective content of the fundamental rights are the obligations for the state, in the same way the states are bound by the rule of law.  

Artykuł dotyczy problematyki obiektywizacji praw podstawowych jako konsekwencji założenia, iż prawa podstawowe w obszarze gospodarki pełnią nie tylko funkcję ochronną, wzmacniającą subiektywizację porządku prawnego, lecz także zawierają treści obiektywnoprawne określające warunki oraz treść praw podstawowych. Obiektywnoprawne treści praw podstawowych zobowiązują państwo analogicznie jak zasada związania państwa prawami podstawowymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109178   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.42

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 637-650

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

60

Number of object content views in PDF format

61

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118796

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information