Object

Title: O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji

Alternative title:

On the symbiosis of antitrust law and democracy

Creator:

Molski, Rajmund

ORCID:

0000-0001-5019-5692

Subject and Keywords:

antitrust law   democracy   positive correlations  
prawo antymonopolowe   demokracja   pozytywne korelacje

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Multifaceted and multidirectional relationships between antitrust law and democracy are often complex and ambivalent. Some of them are of positive nature positive correlations and the others — negative contradictions. Those of the former, which absorb particular attention of law and state theoreticians and practitioners, are the subject of the presented paper. Its aim is to stimulate refl ections on the title question rather than provoking agreement or disagreement. However, in the author’s view, there are ample arguments that support the main conclusion of the survey, namely: that antitrust law and democracy clearly coexist in symbiosis if not synergy.  

Wielowymiarowe i wielokierunkowe relacje między prawem antymonopolowym a demokracją bywają niejednokrotnie zawiłe i ambiwalentne. Niektóre z nich mają charakter pozytywny (pozytywne korelacje), a inne — negatywny (kontradykcje). Niniejsze opracowanie poświęcone jest niektórym spośród tych pierwszych powiązań, które szczególnie absorbują uwagę teoretyków i praktyków państwa i prawa. Celem opracowania jest raczej próba podsycenia inspiracji do przemyśleń na temat tytułowego zagadnienia aniżeli prowokowanie akceptacji lub sprzeciwu w tej kwestii. Niemniej jednak w opinii autora dostatecznie wiele argumentów przemawia za tezą, że między prawem antymonopolowym a demokracją istnieje wyraźna symbioza (jeśli nie synergia).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109174   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.38

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 581-592

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

56

Number of object content views in PDF format

62

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118792

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information