Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Alternative title:

Abuse of dominant position in relation to intellectual property rights in EU Competition Law

Creator:

Maziarz, Aleksander

Subject and Keywords:

nadużycie pozycji dominującej   odmowa udzielenia licencji   prawa własności intelektualnej

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Wykonywanie praw własności intelektualnej może stać w sprzeczności z prawem ochrony konkurencji. Rolą tego pierwszego jest bowiem ochrona interesów ich właściciela przed nieuprawnionym wykorzystaniem, co naturalnie prowadzi do utworzenia swego rodzaju monopolu. Prawo zaś ochrony konkurencji ma na celu przeciwdziałać monopolom i tym samym reagować na ograniczenie konkurencji, którego źródłem mogą być także prawa własności intelektualnej. W niniejszym tekście dokonano analizy wykorzystania tego typu praw w celu nadużycia pozycji dominującej przez odmowę udzielenia licencji, odmowę dostępu do urządzenia kluczowego czy zbiorowe zarządzanie prawami własności intelektualnej. W szczególności przyjrzano się przesłankom kwalifikującym wykonywanie praw własności intelektualnej jako przejawu nadużycia pozycji dominującej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.37

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 569-580

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm