Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej obszar zamówień publicznych

Alternative title:

Non-possession of the required decision and validity of the contract in economic activity sphere of public procurement

Creator:

Kocowski, Tadeusz (1951- )

ORCID:

0000-0002-4086-8803

Subject and Keywords:

decyzja uprawniająca   umowa   ważność czynności prawnej

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

W wypadku zamówień publicznych nieposiadanie przez wykonawcę wymaganej prawem i warunkami postępowania decyzji uprawniającej powoduje wykluczenie go z postępowania o udzielenie zamówienia oraz skutkuje odrzuceniem jego oferty. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy o zamówienie publiczne.Zamówienia publiczne to umowy zawierane w warunkach, w których trudno mówić o realizacji zasady swobody umów. Pozostaje do ustalenia, jaki skutek wywołałby brak po stronie wykonawcy wymaganych prawem decyzji uprawniających, gdyby kontrakt był zawierany w warunkach swobody umów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.34

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 533-546

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm