Object

Title: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda

Alternative title:

Micro, small and medium-sized enterprises in public procurements. some proposals de lege ferenda

Creator:

Kania, Michał

Subject and Keywords:

public procurements   micro small and medium-sized enterprises   strategic procurements  
zamówienia publiczne   mikro mali i średni przedsiębiorcy   zamówienia strategiczne

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Public procurements are one of the main methods of the state’s influence on the economy. The aims of the procurement should be the implementation of the Value for Public Money as the eff ectiveness rule, which means the exponential growth of the strategic procurements: innovative, green and social; concerning National Purchase Policy, particularly the fast growth of innovative procurements. The Polish Ministry of Development and Finance is preparing a new Public Procurement Act. This Act should replace the Act of 29 January 2004 — Public Procurement Law Journal of Laws of 2017, item 1579. The overall objective is to obtain better Value for Public Money, to deliver better outcomes for societal and other public policy objectives while increasing the efficiency of public spending. This is the very good moment for some proposals connected with the improvement of SME’s situation in public procurement.  

Zamówienia publiczne stanowią jedną z kluczowych metod oddziaływania państwa na gospodarkę. Celami polityk zakupowych powinny być, zgodnie z obecnym stanem wiedzy praktycznej, osiągnięciami nauki oraz politykami Unii Europejskiej, tak zwane zamówienia strategiczne. Trwające prace nad nową regulacją zamówień publicznych są doskonałą okazją do refleksji nad głębokimi zmianami również w zakresie instrumentów wsparcia dla MŚP. Wsparcie MŚP w systemie zamówień publicznych jest bowiem jednym z kluczowych celów zarówno polityk Unii Europejskiej, jak i polityki krajowej. W artykule analizie poddano główne przeszkody udziału MŚP w zamówieniach oraz dotychczas obowiązujące regulacje prawne, a także zaproponowano wiele nowych usprawnień. Do najistotniejszych należy zaliczyć: utworzenie centrum wsparcia dla MŚP, profesjonalizację kadr zamawiających, zmniejszenie kosztów postępowań odwoławczych, reformę sposobu wynagrodzenia MŚP, zwiększenie wpływu MŚP na kształtowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść umowy, analizę rynku zamówień in house oraz ewentualne zwiększenie dostępu MŚP do obecnych zamówień wewnętrznych i przekazywanie ustnej informacji zwrotnej do MŚP.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109169   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.33

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 511-532

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

76

Number of object content views in PDF format

80

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118787

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information