Object

Title: Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy

Alternative title:

Freedom to conduct a business in the light of article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — selected issues

Creator:

Horubski, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-3062-6015

Subject and Keywords:

freedom to conduct a business   Charter of Fundamental Rights   fundamental right  
wolność prowadzenia działalności gospodarczej   Karta praw podstawowych   prawo podstawowe

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The article deals with the signifi cance and legal character of the provision of Article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. This article provides for the freedom to conduct a business. Therefore, the article presents a standpoint regarding the qualifi cations of the right to conduct business within the framework of the division of provisions of the Charter of Fundamental Rights into principles and fundamental rights rights or freedoms. In the article’s considerations, the right to conduct business activity under art. 16 of the Charter is recognized as a fundamental right. The article also draws attention to the signifi cant deficiencies in the protection of economic freedom in EU law, in particular when it concerns the introduction of restrictions on this freedom in EU derivative law. Finally, comments are also made regarding the basic aspects of the subjective and objective scope of the right to conduct business.  

Artykuł dotyczy znaczenia i charakteru prawnego art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który gwarantuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym w opracowaniu przedstawiono stanowisko w kwestii kwalifikacji prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do podziału postanowień Karty praw podstawowych na zasady i prawa podstawowe (prawa i wolności). W tekście uznano prawo do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie art. 16 Karty za prawo podstawowe. Zwrócono również uwagę na istotne uchybienia w zakresie ochrony wolności gospodarczej w prawie UE, w szczególności w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń tej wolności w unijnym prawie pochodnym. Odniesiono się również do podstawowych kwestii dotyczących zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109168   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.32

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 499-510

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

962

Number of object content views in PDF format

969

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118786

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information