Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy

Creator:

Horubski, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-3062-6015

Subject and Keywords:

wolność prowadzenia działalności gospodarczej   Karta praw podstawowych   prawo podstawowe

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Artykuł dotyczy znaczenia i charakteru prawnego art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który gwarantuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym w opracowaniu przedstawiono stanowisko w kwestii kwalifikacji prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do podziału postanowień Karty praw podstawowych na zasady i prawa podstawowe (prawa i wolności). W tekście uznano prawo do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie art. 16 Karty za prawo podstawowe. Zwrócono również uwagę na istotne uchybienia w zakresie ochrony wolności gospodarczej w prawie UE, w szczególności w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń tej wolności w unijnym prawie pochodnym. Odniesiono się również do podstawowych kwestii dotyczących zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.32

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 499-510

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm