Object

Title: Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą

Alternative title:

Resolution of the shareholders’ meeting of a company contrary to the law

Creator:

Frąckowiak, Józef (1947- )

ORCID:

0000-0003-3076-0986

Subject and Keywords:

resolution of the shareholders’ meeting   company   legal act  
uchwała zgromadzenia wspólników   spółka kapitałowa   czynność prawna

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

In doctrine and jurisprudence, serious doubts arise in the context of the regulations concerning the situation in which resolution of the shareholders’ meeting of a company is contrary to the law. The main problem arises due to the unexplained relationship between the resolution of the shareholders’ meeting of companies, or more broadly by the resolution of the legal and statutory bodies, and the legal act. A derivative of this dispute is the ongoing dispute over whether the decision stating the contradiction of the resolution with law is of a constitutive nature, or whether it only states that the resolution has not had any legal eff ects since its adoption.  
W doktrynie i orzecznictwie dostrzegalne są poważne wątpliwości odnośnie do regulacji dotyczącej sprzeczności uchwały zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych z ustawą. Główny problem powstaje w związku z niewyjaśnioną relacją między uchwałą zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych czy szerzej: uchwałą organów osób prawnych i ustawowych a czynnością prawną. Pochodną tego sporu jest utrzymująca się polemika, czy orzeczenie stwierdzające sprzeczność uchwały z ustawą ma charakter konstytutywny, czy też uznaje tylko to, że uchwała od chwili jej podjęcia, jako nieważna, nie wywierała skutków prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109166

DOI:

10.19195/0137-1134.114.30

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 475-487

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

106

Number of object content views in PDF format

106

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118784

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information