Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą

Alternative title:

Resolution of the shareholders’ meeting of a company contrary to the law

Creator:

Frąckowiak, Józef (1947- )

ORCID:

0000-0003-3076-0986

Subject and Keywords:

uchwała zgromadzenia wspólników ; spółka kapitałowa ; czynność prawna

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

W doktrynie i orzecznictwie dostrzegalne są poważne wątpliwości odnośnie do regulacji dotyczącej sprzeczności uchwały zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych z ustawą. Główny problem powstaje w związku z niewyjaśnioną relacją między uchwałą zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych czy szerzej: uchwałą organów osób prawnych i ustawowych a czynnością prawną. Pochodną tego sporu jest utrzymująca się polemika, czy orzeczenie stwierdzające sprzeczność uchwały z ustawą ma charakter konstytutywny, czy też uznaje tylko to, że uchwała od chwili jej podjęcia, jako nieważna, nie wywierała skutków prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red. ; Kocowski, Tadeusz. Red. ; Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.30

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 475-487

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm