Obiekt

Tytuł: Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą

Tytuł odmienny:

Legal structure of supervision over regulated business activity

Twórca:

Borkowski, Andrzej (1953- )

ORCID:

0000-0002-7980-9835

Temat i słowa kluczowe:

regulated business activity   supervision   register of regulated business activity   entrepreneur  
regulowana działalność gospodarcza   nadzór   rejestr działalności regulowanej   przedsiębiorca

Opis:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstrakt:

This work contemplates the special legal character of supervision, which is as an expression of the rationing role of the state in relation to the regulated business activities. The supervision carried out by an administrative body which operates a register of regulated business activity is exercised over an entrepreneur who performs such regulated activity. The supervision is therefore of an on-going character. Any decision prohibiting the entrepreneur from performing regulated business activity should be a consequence of making an assessment that performance of such activity will breach the norms of the material law. The supervisory role is therefore particularly connected with verifying the legality of operating a business. The legal capacity to perform supervision vested with the registry bodies serves to fulfi l the purpose of supervision. That purpose is to ensure the entrepreneurs will observe legal requirements for performing a particular regulated business activity. However, that purpose is not to ration the business activity in a typical manner, in particular through creatively doling out permits for performing specific activities, and therefore its purpose is not to decide how many entities may operate on the market in a given sector.  

Artykuł został poświęcony szczególnemu charakterowi prawnemu nadzoru, stanowiącego wyraz reglamentacyjnej funkcji państwa w stosunku do regulowanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy wykonujący tę działalność podlegają nadzorowi ze strony organów prowadzących rejestry działalności regulowanej. Nadzór nad tą działalnością ma charakter ciągły. Decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej powinna być następstwem stwierdzenia, że jej wykonywanie stanowi naruszenie przepisów prawa materialnego. Nadzór jest więc ściśle związany z badaniem zgodności z prawem wykonywanej działalności. Kompetencja w zakresie sprawowania nadzoru, przysługująca organom prowadzącym rejestr, służy realizacji celu nadzoru, którym jest zapewnienie, że przedsiębiorcy wykonujący działalność regulowaną będą przestrzegać przypisanych prawem warunków. Celem nadzoru nie jest ograniczanie dostępu do wykonywania działalności gospodarczej w typowy sposób, polegający w szczególności na ustanawianiu wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie pewnych rodzajów działalności — nie jest zatem jego celem określanie, ilu przedsiębiorców będzie mogło funkcjonować na rynku w poszczególnych sektorach gospodarki.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109164   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.28

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 447-460

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

20 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

522

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

529

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118782

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji