Obiekt

Tytuł: Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na przykładzie prowadzenia gier hazardowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na przykładzie prowadzenia gier hazardowych

Tytuł odmienny:

Economic activity subjected to reglamentation in the light of the case law of the Court of Justice of the European Union exemplified by conducting gambling

Twórca:

Biernat, Stanisław

ORCID:

0000-0001-8923-0766

Temat i słowa kluczowe:

Court of Justice of the European Union   reglamentation   gambling   freedoms of the internal market  
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej   reglamentacja   hazard   swobody rynku wewnętrznego

Opis:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstrakt:

In EU law, conducting gambling is classified as the exercise of the freedoms of the internal market, regulated in the Treaty on the Functioning of the European Union. Conducting gambling is not currently regulated or harmonized at EU level, and therefore the regulation of gambling is the competence of Member States. EU law defining acceptable ways of regulating gambling in the Member States is now a judge-made law and the result of the creative jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. So far, the Court has issued dozens of judgments in which it interpreted Treaty provisions proclaiming the freedoms of the internal market in the context of conducting gambling. These judgments provide a direct or indirect assessment of whether national law complies with EU law.  

W prawie unijnym prowadzenie gier hazardowych jest kwalifikowane jako korzystanie ze swobód rynku wewnętrznego, znajdujących obecnie podstawy w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Prowadzenie gier hazardowych nie jest aktualnie uregulowane prawnie ani zharmonizowane na szczeblu unijnym, wobec czego unormowanie prowadzenia gier hazardowych należy do organów prawodawczych państw członkowskich. Prawo unijne określające dopuszczalne sposoby normowania prowadzenia gier hazardowych w państwach członkowskich jest obecnie prawem sędziowskim i wynikiem twórczej judykatury Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory Trybunał wydał kilkadziesiąt wyroków, w których dokonywał wykładni przepisów traktatowych proklamujących swobody rynku wewnętrznego w kontekście prowadzenia gier hazardowych. Z wyroków tych wynika bezpośrednia lub pośrednia ocena tego, czy przepisy prawa krajowego są zgodne z prawem unijnym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109162   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.26

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 413-429

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

20 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

127

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

130

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118780

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji