Obiekt

Tytuł: Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku

Tytuł odmienny:

The shaping of the concept of metropolitan associations in Poland after 1990

Autor:

Ofiarska, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-5311-0201

Temat i słowa kluczowe:

metropolitan area   metropolitan union   metropolitan district  
obszar metropolitalny   związek metropolitalny   powiat metropolitalny   zespół metropolitalny

Opis:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstrakt:

The local self-government system in Poland has been evolving since its restitution in 1990. One of the major problems discussed in recent years is the issue of the system of metropolitan areas, metropolises and agglomerations what was before referred to as large cities. The issue is complex, which is refl ected in, i.a., attempts to develop systemic solutions regarding large cities and hinterlands. The aim of the paper is to analyze draft laws put forth by various entities relating to this very issue, including their underlying assumptions. The draft laws and assumptions presented in the paper were developed mostly in response to the reality of the collaboration of large urban centers and adjacent municipalities demonstrating clearly that the solutions based on the institution of voluntary municipal unions do not yield the desired effects for large cities and metropolitan areas. In spite of the common belief that some legislative solutions regarding the system of government regulating the legal status of metropolitan areas must be adopted in Poland, the first Act on metropolitan areas was passed only in 2015, and even a single municipal association has not been established on its grounds.  
Od momentu restytucji samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 roku jego ustrój podlega określonym procesom ewolucyjnym. Jednym z zasadniczych problemów analizowanych w ostatnich latach jest kwestia ustroju obszarów metropolitalnych, metropolii i aglomeracji (wcześniej dużych miast). Problem jest złożony, o czym świadczą między innymi podejmowane od ćwierćwiecza próby przyjęcia systemowych rozwiązań ustrojowych dla dużych miast i otaczających je gmin. Celem opracowania jest charakterystyka założeń lub projektów ustaw, przygotowywanych z różnych inicjatyw, ukierunkowanych na takie obszary. Prezentowane założenia i projekty były przygotowywane głównie w odpowiedzi na obserwowane doświadczenia funkcjonowania dobrowolnych form współpracy dużych miast i otaczających je gmin wskazujące, że rozwiązania polegające na wykorzystaniu instytucji związku komunalnego nie przynoszą w odniesieniu do dużych miast i obszarów metropolitalnych oczekiwanych rezultatów. Mimo powszechnego przekonania o konieczności przyjęcia rozwiązań ustawowych regulujących w Polsce status prawny obszarów metropolitalnych pierwsza ustawa o związkach metropolitalnych została uchwalona dopiero w 2015 roku, a na jej podstawie nie został utworzony żaden taki związek.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109159

DOI:

10.19195/0137-1134.114.23

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 351-369

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

20 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

60

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

60

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118777

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji