Object

Title: Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

Alternative title:

The European influence on the functioning of local government in Poland

Creator:

Korczak, Jerzy

ORCID:

0000-0003-1104-4837

Subject and Keywords:

europeanisation of administrative law   local government   right to good administration   transparency of activity   regional development  
europeizacja prawa administracyjnego   samorząd terytorialny   prawo do dobrej administracji   jawność działania   rozwój regionalny

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

This article presents the implications of EU accession and ratifi cation of European laws for the regime and principles of functioning of local government. The analysis is carried out in selected local government activity levels and is based on the schema listings together European law and European Union and national law with simultaneous assessment of its outcome.  

W artykule przedstawiono konsekwencje akcesji unijnej oraz ratyfikacji aktów prawa europejskiego dla ustroju i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Analiza prowadzona jest w wybranych płaszczyznach aktywności samorządowej i oparta na schemacie zestawienia z sobą regulacji prawa europejskiego i unijnego oraz regulacji prawa krajowego z jednoczesną oceną jego wyniku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109158   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.22

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 327-350

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

215

Number of object content views in PDF format

219

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118776

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information