Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

Creator:

Korczak, Jerzy

ORCID:

0000-0003-1104-4837

Subject and Keywords:

europeizacja prawa administracyjnego   samorząd terytorialny   prawo do dobrej administracji   jawność działania   rozwój regionalny

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

W artykule przedstawiono konsekwencje akcesji unijnej oraz ratyfikacji aktów prawa europejskiego dla ustroju i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Analiza prowadzona jest w wybranych płaszczyznach aktywności samorządowej i oparta na schemacie zestawienia z sobą regulacji prawa europejskiego i unijnego oraz regulacji prawa krajowego z jednoczesną oceną jego wyniku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.22

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 327-350

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii