Object

Title: Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych

Alternative title:

Municipal entities in public procurement law

Creator:

Guziński, Maciej

Subject and Keywords:

public procurement   municipal entity   awarding entity   economic operator  
zamówienia publiczne   podmioty gminne   zamawiający   wykonawca

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

In the implementation of public tasks in the form of commissioning construction works, services, deliveries by way of a paid contract, municipal entities act as awarding entities — entities awarding a public contract. Municipal entities may also act as economic operators — entities applying for the implementation of the contract in question. In both situations they are subject to the public procurement law regime.  

Przy realizacji zadań publicznych w formie zlecania umową odpłatną wykonania roboty budowlanej, usługi, dostawy podmioty gminne występują jako zamawiający — podmioty udzielające zamówienia publicznego. Podmioty gminne występować mogą także jako wykonawcy — podmioty ubiegające się o realizację przedmiotowego zamówienia. W obu sytuacjach podlegają reżimowi prawa zamówień publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109154   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.18

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 281-290

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

269

Number of object content views in PDF format

272

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118772

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information