Object

Title: O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

Alternative title:

The changing role of activity of polish universities concerning postgraduate courses, supplementary courses and trainings

Creator:

Wierzbowski, Marek   Grzywacz, Anna

ORCID:

0000-0002-4980-0557

Subject and Keywords:

postgraduate courses   supplementary courses   trainings   administrative establishment   university   autonomy  
studia podyplomowe   kursy dokształcające   szkolenia   zakład administracyjny   uczelnia   autonomia

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Legal diversifi cation of the status of a student of postgraduate courses as well as supplementary courses and trainings in relation to the status of student and doctoral student, resulting from the Higher Education Law, caused a transformation of the primary administrative-law relationship into a civil law relationship, based on a contract, not an administrative act. As a result, the possibility of applying to students of postgraduate courses the provisions of the Code of Administrative Procedure was excluded and it became impossible to obtain control exercised by administrative courts due to a purely contractual bond covered by the jurisdiction of common courts.  

Zróżnicowanie przez ustawodawcę statusu słuchacza studiów podyplomowych (oraz uczestników kursów dokształcających i szkoleń) w stosunku do wynikającego z Prawa o szkolnictwie wyższym statusu studenta i doktoranta spowodowało przekształcenie się w tym pierwszym przypadku pierwotnej więzi administracyjnoprawnej (na linii użytkownik zakładu–zakład administracyjny) w relację cywilnoprawną, opartą na umowie, a nie akcie administracyjnym. Wskutek tego wyłączono możliwość stosowania do słuchaczy studiów podyplomowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz niemożliwa stała się kontrola sądowoadministracyjna ze względu na czysto kontraktową więź, objętą właściwością sądów powszechnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109153   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.17

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 269-276

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

24

Number of object content views in PDF format

25

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118771

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information