Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

Alternative title:

The changing role of activity of polish universities concerning postgraduate courses, supplementary courses and trainings

Creator:

Wierzbowski, Marek   Grzywacz, Anna

ORCID:

0000-0002-4980-0557

Subject and Keywords:

studia podyplomowe   kursy dokształcające   szkolenia   zakład administracyjny   uczelnia   autonomia

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Zróżnicowanie przez ustawodawcę statusu słuchacza studiów podyplomowych (oraz uczestników kursów dokształcających i szkoleń) w stosunku do wynikającego z Prawa o szkolnictwie wyższym statusu studenta i doktoranta spowodowało przekształcenie się w tym pierwszym przypadku pierwotnej więzi administracyjnoprawnej (na linii użytkownik zakładu–zakład administracyjny) w relację cywilnoprawną, opartą na umowie, a nie akcie administracyjnym. Wskutek tego wyłączono możliwość stosowania do słuchaczy studiów podyplomowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz niemożliwa stała się kontrola sądowoadministracyjna ze względu na czysto kontraktową więź, objętą właściwością sądów powszechnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.17

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 269-276

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm