Obiekt

Tytuł: „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

„Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności

Tytuł odmienny:

Change of the legal status of the customs service officer from the administrative and legal relation to the contractual relation — in the context of the rule of law

Autor:

Ura, Elżbieta

ORCID:

0000-0001-6896-6790

Temat i słowa kluczowe:

reform of customs and tax administration   officer of the Customs Service   right to court   dismissal from service  
reforma administracji celno-skarbowej   funkcjonariusz Służby Celnej   prawo do sądu   zwolnienie ze służby

Opis:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstrakt:

On March 1, 2017, acts reforming the customs and tax administration system came into force. They introduced not only changes in the system of organs and organizational structure of this administration, but also significantly influenced the legal status of Customs Service officers. Not all officers were offered further service in the newly created customs and tax administration. Some of them received offers of employment in positions of civil part — in general has not been employed for a further period. In both cases, the relationship was terminated, which in the light of the adopted statutory solutions is treated as an exemption from service. A very large group of officers filed appeals to administrative courts, some of them — also to common courts. Against the background of the provisions formulated in such a way, the question arises: whether the change of the legal status of the Customs Service officer from the administrative and legal relation to the contractual relation made by the director of the customs chamber as part of the powers entrusted to him, is in line with the rule of law. The answer to this question will ultimately be given by the courts. The study will, however, present general observations regarding the existing situation.  
Z dniem 1 marca 2017 roku weszły w życie ustawy reformujące system administracji celno-skarbowej. Wprowadziły one nie tylko zmiany w systemie organów i struktury organizacyjnej tej administracji, lecz także istotnie wpłynęły na status prawny funkcjonariuszy istniejącej do tego czasu Służby Celnej. Nie wszystkim funkcjonariuszom zaproponowano dalsze pełnienie służby w nowo utworzonej strukturze administracji celno-skarbowej. Część z nich otrzymała propozycje zatrudnienia na stanowiskach cywilnych, części w ogóle nie zatrudniono. W obu przypadkach nastąpiło wygaśnięcie stosunku służbowego, co w świetle przyjętych rozwiązań ustawowych traktowane jest jak zwolnienie ze służby. Bardzo duża grupa funkcjonariuszy złożyła odwołania do sądów administracyjnych, część z nich — również do sądów powszechnych. Na tle tak sformułowanych przepisów powstaje przede wszystkim pytanie: czy „ucywilnienie” funkcjonariusza Służby Celnej i zmiana jego statusu prawnego wynikająca ze zmiany administracyjnoprawnego stosunku służbowego na stosunek pracy, dokonana przez dyrektora izby administracji skarbowej w ramach powierzonych mu dyskrecjonalnych uprawnień, jest zgodna z zasadą praworządności. Odpowiedź na to pytanie ostatecznie zostanie udzielona przez sądy. W opracowaniu natomiast zostaną przedstawione ogólne spostrzeżenia odnoszące się do istniejącej sytuacji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109152

DOI:

10.19195/0137-1134.114.16

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 255-268

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

20 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

85

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

85

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118770

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji