Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z zagadnień komparatystyki prawniczej

Alternative title:

Legal comparatistics. Selected issues

Creator:

Supernat, Jerzy

ORCID:

0000-0002-4590-0980

Subject and Keywords:

komparatystyka   prawo   komparatystyka prawnicza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Komparatystyka prawnicza zawsze była istotna w stanowieniu i stosowaniu prawa, ale w sytuacji kształtowania się ponadpaństwowych przestrzeni prawnych jest niezastąpiona. W tych okolicznościach opracowanie poświęcone jest czterem wybranym zagadnieniom komparatystyki prawniczej: badaniu prawa i badaniu refleksji naukowej o nim, poszukiwaniu podobieństw i różnic, badaniom pragmatycznym w europejskiej przestrzeni administracyjno-prawnej oraz komparatystyce prawniczej nominalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 219-234

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm