Object

Title: Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny

Alternative title:

Deletion of a student from the list of students and school duty

Creator:

Pyter, Magdalena

Subject and Keywords:

educational law   compulsory education   obligation to learn   deletion of a student   transfer of a student   proceedings and administrative decision  
prawo oświatowe   obowiązek szkolny   obowiązek nauki   skreślenie ucznia   przeniesienie ucznia   postępowanie i decyzja administracyjna

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The article “Deletion of a student from the list of pupils and school duty” presents the problem of student relocation or relegation. This is a complex problem. The final solution depends on many factors. The basic ones are the type of school as well as the age of the student, which in turn is associated with the concept of compulsory schooling and the obligation to learn. Taking into account the fact that the transfer, and the more the removal of the student from the school, causes specific legal decisions, it is worth to familiarize the school community with the premises and consequences of these activities.  

Artykuł przedstawia zagadnienie przeniesienia lub relegacji ucznia. Jest to problem złożony. Końcowe rozstrzygnięcie zależy bowiem od wielu czynników. Podstawowymi są: typ szkoły i jej rodzaj, a także wiek ucznia, co z kolei wiąże się z pojęciem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Mając na względzie, że przeniesienie, a tym bardziej usunięcie ucznia ze szkoły powoduje określone decyzje prawne, warto zapoznawać społeczność szkolną z przesłankami i konsekwencjami tych działań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109149   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 207-217

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

5 602

Number of object content views in PDF format

5603

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118767

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information