Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny

Alternative title:

Deletion of a student from the list of students and school duty

Creator:

Pyter, Magdalena

Subject and Keywords:

prawo oświatowe ; obowiązek szkolny ; obowiązek nauki ; skreślenie ucznia ; przeniesienie ucznia ; postępowanie i decyzja administracyjna

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Artykuł przedstawia zagadnienie przeniesienia lub relegacji ucznia. Jest to problem złożony. Końcowe rozstrzygnięcie zależy bowiem od wielu czynników. Podstawowymi są: typ szkoły i jej rodzaj, a także wiek ucznia, co z kolei wiąże się z pojęciem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Mając na względzie, że przeniesienie, a tym bardziej usunięcie ucznia ze szkoły powoduje określone decyzje prawne, warto zapoznawać społeczność szkolną z przesłankami i konsekwencjami tych działań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red. ; Kocowski, Tadeusz. Red. ; Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol.

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 207-217

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm