Object

Title: Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego

Alternative title:

The application of law and the control of its constitutionality dissenting opinions filed by Professor Leon Kieres regarding the judgments of the Constitutional Tribunal

Creator:

Piszcz, Anna

ORCID:

0000-0001-7163-3292

Subject and Keywords:

application of law   control of constitutionality   judgments of the Constitutional Tribunal   dissenting opinions  
stosowanie prawa   kontrola konstytucyjności   wyroki Trybunału Konstytucyjnego   zdania odrębne

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

This article provides readers with information relating to dissenting opinions fi led by Prof. Leon Kieres regarding the judgments of the Constitutional Tribunal. The intention of the author is to present Professor’s views on the application of law in various contexts. Therefore, separate subsections present a review of his ideas on the following topics: the application of law and the ability to complain to the Constitutional Tribunal, the incorrect application of law/ignorance of law and the assessment of constitutionality, the application of the unconstitutional law and the need for control, the future practice of applying the law and its constitutionality.  

W niniejszym artykule czytelnik znajdzie informacje o zdaniach odrębnych Prof. Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Intencją autorki jest przedstawienie poglądów Profesora na stosowanie prawa w różnych kontekstach. Stąd też kolejne części artykułu prezentują przegląd jego poglądów w następujących kwestiach: stosowanie prawa a zdolność skargowa, wadliwe stosowanie prawa/nieznajomość prawa a ocena konstytucyjności, stosowanie niekonstytucyjnego aktu a konieczność kontroli, przyszła praktyka stosowania prawa a jego konstytucyjność.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109148   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.12

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 196-205

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

256

Number of object content views in PDF format

261

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118766

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information