Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego

Creator:

Piszcz, Anna

ORCID:

0000-0001-7163-3292

Subject and Keywords:

stosowanie prawa   kontrola konstytucyjności   wyroki Trybunału Konstytucyjnego   zdania odrębne

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

W niniejszym artykule czytelnik znajdzie informacje o zdaniach odrębnych Prof. Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Intencją autorki jest przedstawienie poglądów Profesora na stosowanie prawa w różnych kontekstach. Stąd też kolejne części artykułu prezentują przegląd jego poglądów w następujących kwestiach: stosowanie prawa a zdolność skargowa, wadliwe stosowanie prawa/nieznajomość prawa a ocena konstytucyjności, stosowanie niekonstytucyjnego aktu a konieczność kontroli, przyszła praktyka stosowania prawa a jego konstytucyjność.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.12

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 196-205

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm