Object

Title: Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

Alternative title:

Private administrative law. The proposal of a new

Creator:

Małecki, Witold

ORCID:

0000-0002-8819-0317

Subject and Keywords:

private administrative law   escape to private law   public procurement law  
prawo administracyjne prywatne   ucieczka do prawa prywatnego   prawo zamówień publicznych

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Distinction of the set of norms called ,,private administrative law” is conditioned by the recognition that the theorem on the public-law affiliation of administrative law is of typological relevance, not of classification relevance — in every branch of law also in administrative law it is possible to distinguish, in various proportions, norms of public and private law. The norms of private administrative law set the legal framework for public administration to use forms of activity that traditionally belong to private law in a way that prevents “escape to private law”, fusing private-law forms of activity and public-law protective measures. Public procurement law is presented as a model area of legal regulation within the scope of private administrative law.  

Wyróżnienie zbioru norm nazwanego „prawem administracyjnym prywatnym” warunkowane jest uznaniem, że twierdzeniu o publicznoprawnej przynależności prawa administracyjnego należy przypisać walor typologiczny, nie zaś klasyfikacyjny — w każdej gałęzi prawa (również w prawie administracyjnym) można bowiem wyodrębnić, w różnych proporcjach, normy o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym. Normy prawa administracyjnego prywatnego wyznaczają prawne ramy posługiwania się przez administrację publiczną formami działania właściwymi tradycyjnie prawu prywatnemu w sposób uniemożliwiający „ucieczkę do prawa prywatnego”, zespalając prywatnoprawne sposoby działania i publicznoprawne mechanizmy ochrony. Jako modelowy obszar regulacji prawnej podlegający zaliczeniu do prawa administracyjnego prywatnego przedstawia się prawo zamówień publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109145   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.9

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 149-165

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

232

Number of object content views in PDF format

236

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118763

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information