Object

Title: Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

Alternative title:

The complexities of legality — the example of the adjudication on the purpose-specific benefit in the cases of losses and damages caused by a natural or ecological disaster

Creator:

Lisowski, Piotr

ORCID:

0000-0002-8154-3167

Subject and Keywords:

democratic state ruled by law   standards defining the legal bases for administrative decisions   requirements pertaining to the specification of the bases for the interventions in the area of municipal activities  
demokratyczne państwo prawne   standardy stawiane podstawom decyzji administracyjnych   wymagania obowiązujące przy formułowaniu podstaw do ingerencji w działalność komunalną

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The organisation and functioning of a democratic state ruled by law is based on the system of principles and legal institutions. The sine qua non condition of the effective implementation of this concept is the coherence unification of legal order. The latter presupposes, in turn, the systemic approach to positive law. The paper analyses the provisions of the Social Assistance Act which do not meet these requirements. This allows the author to specify the most serious threats resulting from the described deficit these primarily involve non-compliance with the standards which define the legal bases for administrative decisions and the provisions allowing for the interventions in the area of municipal activities. The conclusion off ers suggestions as to how the diagnosed deficiencies could be corrected.  

Organizacja i funkcjonowanie demokratycznego państwa prawnego zasadza się na systemie zasad i instytucji prawnych. Warunkiem sine qua non realizacji założeń tego rodzaju konceptu i stawianych przed nim celów jest spójność (unifikacja) porządku prawnego. Punkt wyjścia do osiągnięcia takiego stanu stanowi zaś systemowe podejście do prawa pozytywnego. Przedmiotem analizy uczyniono przepisy ustawy o pomocy społecznej niespełniające tego rodzaju wymagań. W tym kontekście wskazano na kluczowe zagrożenia wywołane tego rodzaju deficytem (w szczególności dotyczą one niespełniania wymogów stawianych podstawom prawnym odnośnie do decyzji administracyjnych i przepisom przewidującym ingerowanie w działalność komunalną). Finalnie zaproponowano zmiany sanujące wykazane uchybienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109144   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.8

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 139-148

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

29

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118762

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information