Obiekt

Tytuł: Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Legal forms of undertaking and conducting medical services activity as an element of health care system in Poland. Certain aspects

Autor:

Kosiński, Eryk

ORCID:

0000-0002-2899-5228

Opis:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstrakt:

Sektor ochrony zdrowia cechuje się dużą różnorodnością po stronie pacjentów, usług (świadczeń) wykonywanych przez podmioty lecznicze i inne jednostki oraz po stronie podmiotów świadczących usługi. Znaczenie sektora ochrony zdrowia dla współczesnego demokratycznego państwa jest oczywiste. Trafna regulacja prawna i organizacja strukturalna systemu ochrony zdrowia stanowi jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją współczesne państwa. Istotna w omawianym zakresie jest konstytucyjna gwarancja prawa do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń zdrowotnych (prawo do opieki zdrowotnej czy „prawo do zdrowia”). W Polsce wymienione prawo gwarantuje art. 68 ust. 1–5 Konstytucji RP. W polskim systemie prawnym występuje dużo form organizacyjno-prawnych podejmowania i wykonywania działalności leczniczej. Jednostki te można zasadniczo podzielić na przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców. Podział taki wprowadza ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Do przedsiębiorców zalicza się podmioty lecznicze funkcjonujące w wszelkich formach dopuszczalnych przez polskie prawo oraz instytuty badawcze, fundacje, towarzyszenia, jednostki organizacyjne stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do kościołów różnych wyznań. Do przedsiębiorców zaliczyć należy formy prowadzenia praktyki zawodowej przez lekarzy oraz pielęgniarki. Z kolei nieprzedsiębiorcy to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe oraz jednostki wojskowe. Jednym z istotnych zagadnień w sferze ochrony zdrowia jest zjawisko konfliktu interesów lekarzy zatrudnionych w publicznych podmiotach leczniczych, którzy są jednocześnie zatrudnieni w prywatnych podmiotach leczniczych, są właścicielami prywatnych podmiotów leczniczych czy też prowadzą prywatną praktykę zawodową. Konflikt taki winien zostać prawnie uniemożliwiony bądź zakazem konkurencji w umowach zawieranych z lekarzami przez publiczne podmioty lecznicze, bądź generalnym zakazem ustawowym łączenia etatów i innego zaangażowania lekarzy w prywatnych podmiotach leczniczych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kiczka, Karol. Red. ; Kocowski, Tadeusz. Red. ; Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109143 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.7

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 121-138

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-04-14

Data dodania obiektu:

2020-06-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

154

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

154

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118761

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji