Object

Title: Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Alternative title:

Obligation to implement anti-corruption procedures — comments on the proposals included in the draft law on transparency of public life

Creator:

Jabłoński, Mariusz

ORCID:

0000-0001-8347-1884

Subject and Keywords:

anti-corruption procedures   transparency of public life   entrepreneurs   public sector entities  
procedury antykorupcyjne   jawność życia publicznego   przedsiębiorcy   jednostki sektora publicznego

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The fundamental issue raised in this elaboration comes down to a trial of defining the character and content of the specificities of the identify the draft law on transparency of public life, in the regulation on internal anti-corruption procedures. There were analysed the responsibilities relating to the preparation and implementation of appropriate procedures, including the obligation to prepare the required documents.  

W opracowaniu podjęta została analiza części postanowień znajdującego się na etapie prac rządowych projektu ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie regulacji dotyczących wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Ocenie poddane zostały rozwiązania dotyczące przedsiębiorców o co najmniej średnim rozmiarze oraz jednostki sektora publicznego. Ocenie poddano zakres obowiązków dotyczących przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur, w tym obowiązku przygotowania odpowiednich dokumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109142   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 107-120

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

131

Number of object content views in PDF format

131

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118760

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information