Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Creator:

Jabłoński, Mariusz

ORCID:

0000-0001-8347-1884

Subject and Keywords:

procedury antykorupcyjne   jawność życia publicznego   przedsiębiorcy   jednostki sektora publicznego

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

W opracowaniu podjęta została analiza części postanowień znajdującego się na etapie prac rządowych projektu ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie regulacji dotyczących wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Ocenie poddane zostały rozwiązania dotyczące przedsiębiorców o co najmniej średnim rozmiarze oraz jednostki sektora publicznego. Ocenie poddano zakres obowiązków dotyczących przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur, w tym obowiązku przygotowania odpowiednich dokumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 107-120

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm