Object

Title: Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego

Alternative title:

The relationship between the principle of equality and the principle of social justice in the Polish Constitution and the jurisprudence of the Constitutional Tribunal. An attempt of a general analysis

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

principle of the equality in the law   principle of the equality before the law   principle of fairness   Constitutional Tribunal   case law of the Polish Constitutional Tribunal  
zasada równości w prawie   zasada równości wobec prawa   zasada sprawiedliwości   Trybunał Konstytucyjny   orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The definition of a justice as the obligation of specificactions in relation to other persons from the point of view of equality results from the fact that by implementing of the principles of justice, it is realised the moral imperative of solidarity with people who are worse off , especially for reasons that are not caused by them. It follows the conclusion that the principle of equality before the law not only corrects, but also concretises the more general principle of social justice.  
Wskazanie na sprawiedliwość jako powinność określonych działań względem innych podmiotów z punktu widzenia równości wynika z tego, iż przez urzeczywistnianie jej zasad realizuje się moralny imperatyw solidarności z osobami gorzej sytuowanymi, zwłaszcza z powodów przez nie niezawinionych. Z tego wynika zarazem wniosek, że zasada równości wobec prawa nie tylko koryguje, lecz także konkretyzuje ogólniejszą zasadę sprawiedliwości społecznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109138

DOI:

10.19195/0137-1134.114.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 59-69

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

672

Number of object content views in PDF format

672

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118756

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information