Obiekt

Tytuł: Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

Tytuł odmienny:

Presumption of the correctness of the silent dealing with the case

Autor:

Adamiak, Barbara

ORCID:

0000-0001-8942-0543

Temat i słowa kluczowe:

silent dealing with the case   presumption of the correctness   durability   limits of durability   modes of verifi cation  
milczące załatwienie sprawy   domniemanie prawidłowości   trwałość   granice trwałości   tryby weryfi kacji

Opis:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstrakt:

SummaryThe silent dealing with the case enters into legal circulation on the day following the day on which the time limit stipulated for issuing the decision or ruling terminating the proceedings in the case or raising objections expires Article 122c § 1 of the Code of Administrative Procedure. The silent dealing with the case acquires the aspect of the fi nal dealing with the case. According to art. 122g in fi ne of the Code of Administrative Procedure “It is assumed that the eff ect of issuing the final decision was made within fourteen days from the date of expiry of the deadline referred to in art. 122C § 1.” The silent dealing with the case is valid in the legal circulation, binding both the public administration bodies and the party parties. The silent dealing with the case benefits from the protection of durability, being legally binding as a solution to the case in accordance with the law. Undermining the durability of a silent dealing can be done by rebutting the presumption of correctness based on the law in the procedures provided for verifying the decision, as well as a result of an inspection of the enforcement of the decisions applicable to the silent dealing with the case Article 122g of the Code of Administrative Procedure.  
Milczące załatwienie sprawy wchodzi do obrotu prawnego w dniu następnym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu (art. 122c § 1 k.p.a.). Milczące załatwienie sprawy nabywa przymiotu ostatecznego załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 122g in fine k.p.a.: „Przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej powstał w terminie czternastu dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 122c § 1”.Milczące załatwienie sprawy obowiązuje w obrocie prawnym, wiążąc zarówno organ administracji publicznej, jak i stronę (strony). Milczące załatwienie sprawy korzysta z ochrony trwałości, obowiązując w obrocie prawnym jako rozstrzygnięcie sprawy zgodne z przepisami prawa. Podważenie trwałości milczącego załatwienia sprawy może nastąpić przez obalenie domniemania prawidłowości na podstawie przepisów prawa w trybach przewidzianych dla weryfikacji decyzji i w wyniku kontroli wykonania decyzji mających zastosowanie do milczącego załatwienia sprawy (art. 122g k.p.a.).

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109137

DOI:

10.19195/0137-1134.114.1

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 45-58

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

20 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

105

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

105

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118755

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji