Obiekt

Tytuł: Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

On controversies over interpretation of the phrase “performing work for the benefit of one’s employer” within the meaning of article 8 section 2a of the Social Insurance System Act and Constitutionality of that provision

Autor:

Zieliński, Maciej Jakub

ORCID:

0000-0003-2250-6582

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest kontrowersjom wokół wykładni wyrażenia „wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy” w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w kontekście zgodności tego przepisu z Konstytucją RP. Autor poddaje krytyce sposób wykładni tego zwrotu, oparty wyłącznie na abstrakcyjnie sformułowanych tezach poszczególnych rozstrzygnięć sądowych, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego, które oderwane od konkretnych stanów faktycznych mogą prowadzić do rozszerzającej i nieuzasadnionej interpretacji tego przepisu. Wyrażenie „wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy” należy rozumieć przez pryzmat relacji zachodzącej w typowym stosunku pracy. W konfiguracji trójpodmiotowej, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usługi na rzecz pracodawcy, a rolą podmiotu trzeciego jest w istocie pośrednictwo pracy (co zbliżałoby przedmiot jego działalności do agencji pracy tymczasowej), skutkuje to uznaniem, że w ramach umowy-zlecenia świadczona jest praca na rzecz pracodawcy. Zupełnie inaczej przedstawia się natomiast sytuacja, gdy podmiot trzeci zobowiązany jest do dostarczania pracodawcy określonego produktu, który wytwarza w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Wówczas kluczowe jest ustalenie, czy ponosi on ryzyko organizacyjne, techniczne, produkcyjne, a także osobowe za produkt przez siebie wytwarzany. Rozważania prowadzą ponadto do wniosku, że utrwalone w orzecznictwie rozumienie omawianego przepisu pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Z kolei sam art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przynajmniej w zakresie, w jakim odnosi się do sytuacji, gdy osoba zatrudniona przez podmiot trzeci na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje w ramach tej umowy pracę na rzecz swojego pracodawcy, wywołuje istotne zastrzeżenia w zakresie jego zgodności z art. 217 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. W opracowaniu sformułowano w związku z tym wnioski de lege ferenda.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109078 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.113.12

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 169-185

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-04

Data dodania obiektu:

2020-06-18

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118728

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji