Object

Title: Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową

Alternative title:

Employer as the one responsible for occupational disease

Creator:

Wyka, Teresa

ORCID:

0000-0001-9498-4116

Subject and Keywords:

employer   responsibility   occupational disease  
pracodawca   odpowiedzialność   choroba parazawodowa

Abstract:

The Labour Code in art. 227 distinguishes two categories of diseases, that may occur in relation to work — occupational diseases and other diseases caused by working environment. In those both cases employer is required to do conduct appropriate preventive measures. However, only in occupational diseases case the list, recognition procedure and social security benefi ts that derived from those, was defi ned. In case of other, not directly defi ned diseases caused by working environment, only civil law procedure is available for aggrieved employee. Therefore, it was proposed, that legislator should clearly defi ne the procedure for certifi cation of such disease caused by working environment, as well as the scope of benefi ts that aggrieved employee is entitled to.  

Kodeks pracy wyróżnia w art. 227 dwie kategorie chorób, które mogą powstać w związku z pracą — choroby zawodowe oraz inne choroby wynikające ze środowiska pracy. W obydwu tych przypadkach wymaga się od pracodawcy odpowiednich działań prewencyjnych. Jednak jedynie w przypadku chorób zawodowych został określony ich wykaz, procedura stwierdzania, a także świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące z ich tytułu. W razie wystąpienia innej choroby wynikającej ze środowiska pracy, bliżej niezdefiniowanej, poszkodowanemu pracownikowi przysługuje tylko droga cywilnoprawna. W związku z tym zaproponowano, aby ustawodawca wyraźnie określił procedurę orzekania o chorobie związanej ze środowiskiem pracy oraz zakres świadczeń przysługujących poszkodowanemu pracownikowi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109077   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.11

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 153-167

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

557

Number of object content views in PDF format

570

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118727

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information