Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową

Creator:

Wyka, Teresa

ORCID:

0000-0001-9498-4116

Subject and Keywords:

pracodawca   odpowiedzialność   choroba parazawodowa

Abstract:

Kodeks pracy wyróżnia w art. 227 dwie kategorie chorób, które mogą powstać w związku z pracą — choroby zawodowe oraz inne choroby wynikające ze środowiska pracy. W obydwu tych przypadkach wymaga się od pracodawcy odpowiednich działań prewencyjnych. Jednak jedynie w przypadku chorób zawodowych został określony ich wykaz, procedura stwierdzania, a także świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące z ich tytułu. W razie wystąpienia innej choroby wynikającej ze środowiska pracy, bliżej niezdefiniowanej, poszkodowanemu pracownikowi przysługuje tylko droga cywilnoprawna. W związku z tym zaproponowano, aby ustawodawca wyraźnie określił procedurę orzekania o chorobie związanej ze środowiskiem pracy oraz zakres świadczeń przysługujących poszkodowanemu pracownikowi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.113.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 153-167

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm