Object

Title: Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy

Alternative title:

Entities of employer’s responsibility in employment relations

Creator:

Tomanek, Artur

ORCID:

0000-0002-3287-5886

Subject and Keywords:

labour responsibility   employer  
pracodawca   odpowiedzialność pracodawcy

Abstract:

This text is focused on the issue of an employer treated as a subject of the responsibility in labour law relations. The labour law doctrine shows that the responsibility of an employer for an infringement of its obligations may be analysed in a wide sense which is not limited to the responsibility of an employer as defi ned in article 3 of Polish Labour Code. The other legal or natural persons which bear responsibility with an employer or instead of it must be taken into account. To this aim the author reviews the responsibility of some legal and natural persons: a leading partner of a company acting as an employer, the Guaranteed Workers’ Benefi ts Fund and a legal person in the context of obligations of its organizational unit which is an employer according to article 3 of Polish Labour Code. Above-mentioned situations are of a heterogeneous nature. Therefore it is impossible to apply to them the unifi ed rules of legal evaluation. In some cases it may be stated that a named subject bears responsibility which is characteristic for the employer’s party of labour relations e.g. a legal person which answers for the obligations of its organizational unit being an employer. In other cases we deal with a type of responsibility which comes beyond the scope of the notion of employer’s party responsibility but this does not mean that it should not be a subject of a discussion on the notion of responsibility in labour law.  

Opracowanie koncentruje się wokół podmiotowej perspektywy odpowiedzialności pracodawcy w prawie pracy. Dotychczasowe wypowiedzi nauki prawa pracy wskazują, że odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracodawcy może być rozważana w szerokim znaczeniu, nieograniczającym się jedynie do podmiotu mającego status pracodawcy w rozumieniu definicji zamieszczonej w art. 3 k.p. Autor dokonuje przeglądu sytuacji prawnych wiążących się z ponoszeniem przez inne podmioty odpowiedzialności pracodawczej, koncentrując rozważania wokół sfery indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Do podmiotów tych należą w szczególności: osoba prawna, w ramach której działa pracodawca wewnętrzny, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, większościowy wspólnik spółki będącej pracodawcą. Sytuacje te mają charakter niejednorodny, co odzwierciedla się w ich kwalifikacji prawnej z rozważanego tutaj punktu widzenia. Oprócz przypadków, które mogą być zakwalifikowane jako odpowiedzialność pracodawcza, mamy do czynienia z ponoszeniem odpowiedzialności mającej charakter odrębny, co nie wyłącza jej jednak z zakresu rozważań nad odpowiedzialnością w prawie pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109076   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.10

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 133-152

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

98

Number of object content views in PDF format

103

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information